post

Digitalt møte avholdt i NfN nettverket Drift, Vedlikehold og Energiledelse 17.03.21

Kategori

Drift vedlikehold og energi

Sist endret: 5. mars 2021


Tema for møtet var: Aktuelt fra Standard Norge og SINTEF Kunnskapsformidling.

Møtet ble avholdt som et Teams Live Event møte og teknisk arrangør var Standard Norge.
Det var 37 deltakere på møtet.

Norsk Standard: «Bærekraftige standarder for drift og vedlikehold»

  • Hva er standarder og hvorfor bruke dem?
  • Hvordan definere bærekraft?
  • Noen standarder som alle burde stille krav om at følges
  • Digitalisering av standarder for å forenkle daglig drift

Ved Johannes Nilssen, Leder markeds og forretningsutvikling Bygg, Anlegg og Eiendom (BAE), Standard Norge.

Sintef: «Byggforskserien – relevans og nytteverdi i praktisk byggforvaltning»

  • Koblingen mellom regelverk og Byggforskserien
  • Anvisninger for daglig drift (renhold, brannsikkerhet, energi, …)
  • Anvisninger om levetider, skadesaker og endringsarbeider
  • Hvordan bruke Byggforskserien

Ved Anders Kirkhus, Siv.ark. / Seniorrådgiver, og Jarle Bjørgan, Salgsleder, Kunnskapsformidling, SINTEF Community.

Se presentasjonene i vedlegg (må være pålogget)


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt