post

Invitasjon til digital møteserie i NfN nettverket Bespisning

Kategori

Aktuelt Bespisning

Sist endret: 16. april 2021


Velkommen til det tredje møtet i den digitale møteserien med tema fremtidens bespisning, Debattmøtet. Foredragsholderne interiørarkitektene Elisabeth Paus og Anders Stenbeck-Askheim, IARK, og Markedsdirektør Raymond Wiig, Foodtechgruppen Rowan Singsaas-Brown, Leder matfaglig, 4service og lege Jan Strømme møtes til debatt.

«Hva innebærer fremtidens kantine etter covid-19?

Den verden vi kommer tilbake til, vil ikke være den samme vi forlot 12. mars 2020. Pandemien har endret arbeidsplassen. Gårsdagens kantineløsninger med store buffeter er kanskje historie. Vi omgås i mindre grupper og spiser alene eller sammen med noen få med god avstand. Vi «lunsjer» på annen måte enn før korona. Hvordan påvirkes og hvilken utvikling vil vi se innen: Matkonseptet, logistikken, produksjonen og bespisningsarealet?
Hvordan tror dere den «nye normalen» vil bli for kantiner i bedriftene?»

Vi har invitert en kantineleverandør, en bedriftslege, en interiørarkitekt og en kantineutstyrsleverandør til å dele sine synspunkter på:

Hva innebærer fremtidens kantine etter covid 19?

  • Hva må endres i måten vi serverer mat på?
  • Hva må endres i måten vi tenker på kantinelokalene?
  • Hvordan lager vi en best mulig kantine? 

Onsdag 28.04.2021, kl. 10.00 -11.15 (pålogging fra 09.50)
Program:

09.50 – 10:00    Adgang til det digitale møterommet (Elin)

Velkommen ved Kirsten Faye Jordan, NfN, og ordstyrer Stephan Härdi, DNB

10.05 –             Debatt med foredragsholdere og ordstyrer

Chat, skriv gjerne spørsmål til foredragsholdere i chatten.

11.15 Slutt

Programkomite:

Sissel Sunde, Equinor ASA, Elin Vestre, Gjensidige, Stephan Härdi, DNB, Tove Zapffe, Departementenes Sikkerhets- og serviceorganisasjon, DSS, Lars Henrik Pihl, Sykehuset Østfold HF, Alain Clérambault og Grete Methi, Norges Bank.

Sted:   Microsoft Teams nettmøte ved Elin Vestre, Gjensidige.

Møtet er åpent for alle i NfNs medlemsbedrifter. For å delta i møtet, se Teamslink i kalenderen.


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt