post

Hvordan søke på midler fra Forskningsrådet som næringslivsaktør?

Kategori

Aktuelt

Sist endret: 26. april 2021


Hvordan søke på midler fra Forskningsrådet som næringslivsaktør?

I denne artikkelen som er hentet fra Forskningsrådet sider, forteller Coor om sine erfaringer fra søkeprosessen for støtte til bærekraft-prosjektet Food (R)evolution. I dette prosjektet skal deltakerne undersøke hvordan kantina kan benyttes til å endre folks matvaner.

Hvordan utformer man søknaden og hvordan fordeler du arbeidet mellom de involverte partene på best mulig vis?

Følg linken og les mer om dette: https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/prosjekter-naringslivet/kantina-som-laboratorium-for-barekraftig-mat/

 

Kilde: Thomas Keilman er Forskningsrådets journalist som har skrevet teksten.

Foto: Coor


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting