post

Har du rett tjenesteleverandør?

Kategori

Aktuelt

Sist endret: 15. april 2021


Olav Egil Sæbøe

Når det er behov for støttetjenester til kjerne-aktivitetene blir det gjerne vurdert hva som er mest fordelaktig: tjenester produsert/levert av egne eller eksterne ressurser – eller en kombinasjon.

ISO har publisert en veilednings-standard for vurderinger av slike ressursvalg, supplert med aktuelle avtaleformer samt veiledning for utarbeidelse og oppfølging av avtaler.
Standarden er adoptert som europeisk og norsk standard: SN-EN ISO 41012:2018.
Norsk oversettelse er enda ikke publisert.
Standarden er utformet som en stegvis prosess, som vist her.
Grundig jobb med de fire første stegene kan være «suksess-nøkler» til både ressursvalg og avtalekvalitet:

Viktige eksempler er gitt i vedlegg:

  • Spesifisering av tjeneste-kvalitetskrav
  • Elementer i konsekvensvurderinger av leveranse-alternativer
  • Struktur – hovedavtale
  • Hensikt og struktur for tjenestenivåavtaler (SLA) – samt fordeler med bruk av SLA som vedlegg til en hovedavtale og hva den kan inneholde.

Standarden kan være til god nytte i organiseringer/reorganiseringer og forbedringsprosesser, f. eks. i kostnads og produktivitetstiltak samt i oppfølging av bærekrafts- og miljøtiltak.
Den grundige beskrivelsen av hensikt med bruk av SLA samt forslagene til fremdrift, struktur og eksempler på avtalepunkter vil kanskje komme særlig til nytte.  


Olav Egil Sæbøe

Olav Egil Sæbøe

Senior rådgiver – Pro-FM Consulting