post

Har du et godt ledelsessystem?

Kategori

Aktuelt

Sist endret: 6. desember 2020


Har du et godt ledelsessystem?

«Et ledelsessystem kan ta opp et enkelt fagområde eller flere fagområder. Systemelementene omfatter virksomhetens struktur, roller og ansvarsfordeling, planlegging og drift. Omfanget av et ledelsessystem kan være hele virksomheten, bestemte eller identifiserte funksjoner, bestemte og identifiserte deler av virksomheten eller én eller flere funksjoner på tvers av en gruppe virksomheter».

                                                                                                                      NS-EN ISO 41001:2018

ISO publiserte i 2018 en standard for ledelsessystemer i FM. Den er nå godkjent som norsk standard og oversatt med, følgende tittel:
«Fasilitetsstyring (FM) Ledelsessystemer Krav og brukerveiledning» (ISO 41001:2018).

Innholdet i standarden har samme oppbygning som ISO 9001:2015 «Ledelsessystemer for kvalitet – Krav», men har dessuten et tillegg med veiledning og anbefalinger til hva  som bør gjøres for å oppfylle kravene – fra organisasjonsforståelse og lederskap, gjennom planlegging og utførelse, til evaluerings- og forbedringstiltak.

Behov og omfang for et eller flere ledelsessystem varierer med type kjernevirksomhet og hvordan FM og tjenesteproduksjon er organisert – internt, som ekstern leveranse eller kombinasjon.
Denne standarden kan derfor være til nytte både ved organisering av nytt ledelsessystem og ved oppdatering av eksisterende – for bestillere og for leverandører.
I begge tilfeller må systemkravene veies mot egne behov og veiledningene avstemmes etter det.


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting