post

Har du en oppdatert FM-strategi?

Kategori

Aktuelt

Sist endret: 4. februar 2021


Olav Egil Sæbøe

Har du en oppdatert FM-strategi?

Et hovedmål i fasilitetsstyring - facility management - er å tilrettelegge arbeidsplassene i en virksomhet slik at det er trivelig å jobbe og at det bidrar til arbeidsmiljø som er tilpasset og produktivt for å oppfylle strategiske mål.

I standardene for strategisk ressursvalg (sourcing) og i krav og brukerveiledning for ledelsessystemer har ISO vektlagt krav til godt avstemte FM-strategier som suksessfaktorer for oppnåelse av virksomhetens strategiske mål.

ISO publiserte i fjor høst en ny FM strategi-standard ISO 41014:2020.
Oversettelse til norsk ligger i Standard Norges arbeidsplan for 2021:
Facility management – Development of facility management strategy”
Teksten er organisert i fem hovedkapitler, som vist i denne figuren:

Standarden har fire informative og nyttige vedlegg:
A.       Examples of threats and opportunities
B.       Examples of factors affecting business strategy
C.       Considerations when formalizing the FM strategy document
D.       Example of an FM strategy

Veiledningen og eksemplene er praktiske og nyttige – enten du utvikler en ny strategi eller bruker standarden som en kvalitets-sjekkliste.
.
Standarder som det er vist til i 2. avsnitt ovenfor:
NS-EN ISO 41012:2017
Fasilitetsstyring (FM) – Veiledning for strategisk ressursvalg (sourcing) og utarbeidelse av avtaler
NS-EN IAO 41001:2018
Fasilitetsstyring (FM) – Ledelsessystemer – Krav og brukerveiledning


Olav Egil Sæbøe

Olav Egil Sæbøe

Senior rådgiver og strategisk støtte og rådgivning – Pro-FM Consulting