post

Frokostmøte om «arbeidsplassen som strategisk virkemiddel» avholdt hos Nordea 25.01.2023

Kategori

Aktuelt Nettverk og møter Workplace Management

Sist endret: 31. januar 2023


Pandemien har endret folks arbeidsvaner og -preferanser, og ført til økt oppmerksomhet rundt det å skape samhold og tilhørighet på arbeidsplassen. Hvilke arbeidslivstrender rører seg i markedet? Og hva gjør bedriftene for å få de ansatte tilbake på jobb?

45 bransjekolleger var påmeldt til frokost, mingling og spennende foredrag hos Nordea 25. januar. Møtet ble arrangert i regi av NfN nettverket Workplace Management, og det var Hege Resvoll Skaug, Teamleder Workplace Excellence i Nordea, som geleidet deltakerne gjennom programmet.

Stine Lanes Løvdal, Interiørarkitekt MNIL og Daglig leder i Zinc, holdt foredrag om arbeidslivstrender og bygningsstandarden WELL. De nye arbeidslivstendensene setter fokus på hele mennesket: Har man det bra, trives man bedre, og trives man bedre, jobber man bedre. Zinc ser tydelige tegn i markedet på at arbeidsgiver tar større ansvar for å sikre medarbeidernes helse og velvære, og at helsefremmende tiltak preger arkitektur- og interiørbildet. Stine forklarte også hvordan de ulike konseptene i bygningsstandarden WELL kan benyttes i arbeidet med å skape en helsefremmende arbeidsplass. Se presentasjonen fra Stines foredrag i vedlegg.

Merethe Dertz McKeighen, Leder av Workplace Management i Nordea, fortalte om hvordan Nordea arbeider for å skape en attraktiv arbeidsplass. Merethe hadde spesielt fokus på hva Nordea gjør for å få de ansatte til å velge Nordea-kontoret fremfor hjemmekontoret. I tillegg til gode fasiliteter og problemfri oppkobling på kontoret – såkalt «brilliant basics» – er Nordea opptatt av at arbeidsplassen er en arena for relasjonsbygging, tilhørighet og hverdagsglede. Hverdagsglede skaper de blant annet gjennom det de kaller «wow-moments» – små overraskelser som gjør at de ansatte foretrekker å komme på kontoret. Se presentasjonen fra Merethes foredrag i vedlegg.

Møtet ble rundet av med en kreativ økt hvor deltakerne diskuterte og utvekslet erfaringer fra egen bedrift.  Deltakerne gikk sammen i grupper for å dele og diskutere hvilke tiltak deres egne bedrifter har gjort og gjør for å få de ansatte tilbake på jobb. Engasjementet var stort, og det kom frem mange gode eksempler på hva arbeidsgiver kan gjøre for å gjøre kontoret til de ansattes foretrukne arbeidssted. Se notater fra den kreative økten i vedlegg.


Line Bøe Skreosen

Nettverksgrupper og medlemskontakt