post

Frokostmøte for NfN nettverket Workplace Management avholdt i Norges Bank 12.10.22

Kategori

Aktuelt Nettverk og møter Workplace Management

Sist endret: 31. oktober 2022


Tema for møtet var "Det nye arbeidslivet og nye behov?" Hva har bedriftene gjort innen WPM for å tilpasse seg? Hva har fungert og hva har ikke?

Det var påmeldt 51 deltakere til møtet og engasjementet var stort.

Foredraget  «Bygg og brukere i skjønn forening» v/Hanne Nesteby, Prosjektsjef eiendomsenheten i Norges Bank, omhandlet oppgraderingen av arbeidsarealene til endrede behov i et gammelt bygg, Norges Banks Lund og Slaatto-bygg fra 1986.

Bygget, som i sin tid ble tegnet for 600 personer, rommer i dag 1100 arbeidsplasser. Dette har bla. gitt utfordringer med inneklima. Behovet for å gjøre et større grep meldte seg, og i 2017 ble det satt i gang et forstudie sammen med IARK og Mellomrom arkitekter. Her ønsket eiendomsenheten å få kartlagt behovene til ansatte og legge til rette for en god medvirkningsprosess. Et hovedfunn fra dette arbeidet var at det er svært høy tilstedeværelse i hele bygget.

En annen grunn for å oppgradere var utfordringer knyttet til samhandling og konsentrasjon. Her har Hannes team satt i gang ulike piloter for å teste ut nye løsninger og for å lære. I etterkant av pilotene, har det blitt gjennomført brukerundersøkelser. Den siste piloten tok i tillegg til arbeidsplassutforming med seg sentrale deler som inneklima, dvs. lyd, lys og luft. Pilotene har gitt et viktig underlag for oppgraderingene av arbeidsplassarealene som senere har blitt gjort. Evaluering er en kontinuerlig prosess for å gjøre de riktige tingene.
Se referat fra Hanne Nestebys foredrag i Vedlegg.

Foredraget «Hvordan tilpasser bedriftene seg fremtiden?» Eksempler fra ISS sin egen virksomhet og deres kunder v/Dan-Frode Skjelberg, Head of Workplace Management , ISS Facility Services AS & Daglig Leder Signal Arkitekter Norge.
ISS flyttet inn i nye kontorlokaler for 3 uker siden. For ISS er de nye løsningene viktige for å være en attraktiv arbeidsgiver hvor tilknytning og fellesskap står sentralt. Ambisjonen er at kontoret skal være så attraktivt at man prioriterer å være der. De nye løsningene skal også være bærekraftige løsninger gjennom deling av arbeidsplasser.
Koblingen mellom forretningsstrategi og arbeidsplasstjeneste. Modell for strategisk arbeidsplassrådgivning. Tjenestedesign for å støtte behovene ansatte og kunder har i arbeidshverdagen.
Se presentasjon og referat fra Dan-Frode Skjelbergs foredrag i Vedlegg.

Etter kaffe og nettworking var det diskusjon rundt bordene,  ledet av Hege Resvoll Skaug, Teamleder Workplace Excellence NO, Nordea Bank. Hva har man gjort innen WPM for å tilpasse seg det nye arbeidslivet? Spesielle tiltak for å få folk tilbake til kontoret? Hva har fungert og hva har ikke?
Se vedlegget med innspillene fra brainstormingen kategorisert, til inspirasjon.

Møtet ble avholdt 22.10.2022, kl 0900-11.00.


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt