post

Endelig er vi i gang med digitale nettverksmøter

Kategori

Aktuelt

Sist endret: 2. november 2020


Endelig er vi i gang med digitale nettverksmøter

NfN har historisk gjennomført lokale fagmøter med stedlig oppmøte og deltakelse. Nå er vi endelig i gang med digitale nettverksmøter.

Den teknologiske utviklingen, nye arbeidsformer og nå i år dessverre, Covid-19, har bidratt til at NfN nå tilbyr digitale møter. Disse legges opp så enkelt og effektivt som mulig, med hensikt at alle NfN-ere kan delta, uansett hvor man befinner seg. Møtene vil i stor grad ha varighet fra én til to timer, med fokus på ett eller to temaer. Slike korte møter, uten stedlig frammøte, bidrar til at langt flere medlemmer har mulighet til å delta.

Så langt i høst har vi gjennomført følgende to møter:

  • Webinar: Oppfølgingsverktøy for smittevern på arbeidsplassen. Gjennomført 21. oktober 2020. Dette webinaret ble arrangert av Coor og hvor alle NfNs medlemmer ble invitert å delta gratis.
  • Digitalt morgenmøte i NfN nettverket Renhold, gjennomført 28. oktober 2020.

Planlagte møter:

  • Digitalt møte i NfN nettverket Bespisning. Gjennomføres 3. november 2020.
  • Digitalt møte i NfN nettverket Workplace Management. Gjennomføres 26. desember 2020.
  • Digitalt møte i NfN nettverket Workplace Management. Gjennomføres 1. desember 2020.

Møtene finner du i Kalenderen. I tillegg vil møtene, som tidligere, bli annonsert gjennom mailinvitasjoner til alle medlemmer.

Dokumenter og presentasjoner som er tilgjengelige for oss etter møtene, blir lagret på de respektive nettverkssidene. Alle medlemmer kan hente dokumentene der.

Vi håper nettverksmøtene våre også i framtiden, vil være av stor interesse for alle medlemmer. Alle medlemmer kan delta uavhengig av hvilket nettverk (Bespisning, Renhold, Drift, vedlikehold og Energi, eller Workplace Management) som arrangerer møtene.

Har dere innspill til temaer, send disse gjerne til Kirsten Faye Jordan på mailadressen: kirstenfayejordan@gmail.com

 

 


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting