post

DNB hovedpartner i innovasjonsnettverket Proptech Norway

Kategori

Aktuelt Proptech

Sist endret: 30. mai 2022


Som fersk hovedpartner i Proptech Norway sitter DNB tett på kjernen i det blomstrende innovasjonsmiljøet som skal levere fremtidens bærekraftige eiendomsbransje.

-Vi vil sitte på skulderen til teknologiselskapene som akkurat nå utvikler teknologien som skal gi en langt mer effektiv og bærekraftig eiendomsbransje, og ikke minst snakke tett med andre ledende aktører som deler de samme utfordringene og mulighetene.

Det sier Kenneth Bull, som leder Innovation & Digitalization Real Estate & Workspace i DNB. Bull leder bankens arbeid knyttet til digitaliseringen av eiendomsporteføljen, for å skape mer bærekraftige løsninger, bedre brukeropplevelser og mer effektiv bruk av eiendommene.  Blant annet bidrar han inn i innsiktsfelleskap som Norsk Nettverk for Næringseiendom, og leder et flerårig innovasjonssamarbeid der DNB og Telenor i felleskap tester hvordan ulik sensordata skaper bedre beslutningsgrunnlag for bygningsdrift.

– Proptech er i en rivende utvikling, og danner grunnlaget for en eiendomsbransje som ser svært ulik ut enn i dag. Det er viktig for oss å forstå trendene innen eiendomsteknologi tidlig og hvordan leietakere, gårdeiere og driftsorganisasjoner kan dra nytte av den samme dataen, sier Bull.

Proptech på steroider

Dette arbeidet er grunnen til at DNB er gått inn som en hovedpartner i Proptech Norway, et innovasjonsnettverk med formål å koble spesielt innovative eiendomsselskaper og kapitalmiljøer med oppstartsbedrifter som trenger kunder, kapital og innsikt. Målet er å fremme en bærekraftig utvikling av bransjen – et nabolag og et bygg av gangen.

–Eiendomsbransjen går hundrevis av år tilbake. Likevel har proptech på svært få år jobbet seg inn i nesten hver eneste samtale i hvert eneste styrerom, sier daglig leder i Proptech Norway, Daniel Butenschøn.

DNBs inntreden i Proptech Norway som Platinum-partner innebærer et tett samarbeid for å øke både bankens og hele økosystemets kompetanse på eiendomsteknologi:

– Vi er enormt takknemlige for at DNB blir med toneangivende partner i nettverket. Bankens allerede store kunnskap om ny teknologi kombinert med en stor eiendomsportefølje, gjør at DNB aktivt bidrar til å teste teknologi og forretningsplaner – og kan vurdere samarbeid med enkeltselskaper for å vurdere om det de tilbyr kan skaleres, sier Butenschøn.

– Ingenting er viktigere for å få proptech i bruk enn proaktive eiendomsbesittere. Vi ser på DNB som en positiv kraft som gjennom sitt brede engasjement i å forstå hvordan proptech skaper positive effekter på både bunnlinje og klimaregnskap, raskt er blitt en bjellesau i det norske økosystemet.

Brobygger for de nye proptech-selskapene

Jannicke Birkevold er ansvarlig for proptech-satsingen i DNB, og forteller at DNB ønsker å være samarbeidspartner med Proptech Norway fordi de ønsker å få kompetanseutvikling på dette området og vurdere nye forretningsmuligheter for DNB, både med partnerskap og investeringer.

– Proptech Norway er en «hub» for hele proptech-miljøet i Norge. De bygger blant annet bro mellom eiendomsaktørene og de nye protech-selskapene, og de fasiliterer investeringer og bygger et økosystem innen eiendomsteknologi som er spennende å følge, sier Birkevold.

Birkevold sier at DNB deler Proptech Norways visjon om et felles kunnskapsløft for hele bransjen.


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt