post

Digitalt møte om arbeidsgivers ansvar for ansatte på hjemmekontor avholdt 15. juni

Kategori

Aktuelt Nettverk og møter Workplace Management

Sist endret: 19. juni 2023


15. juni arrangerte vi digitalt nettverksmøte om arbeidsgivers ansvar for ansatte på hjemmekontor. Programkomitéen for Workplace Management hadde fått med seg to dyktige fagpersoner med hver sin innfallsvinkel til temaet:

  • Marie Blix Werner, advokat i NHOs advokattjenester, snakket om hvilke juridiske rammer arbeidsgiver må forholde seg til, og hvordan arbeidsgivers ansvar påvirkes når ansatte sitter hjemme
  • André Glomsvoll, daglig leder og medeier i Agil Helse, holdt innlegg om helsetrender post Covid, betraktninger rundt fysisk og psykisk helse samt hvordan vi kan legge til rette for god oppfølging i en hybrid arbeidshverdag

Det var to spennende foredrag som belyste ulike sider ved arbeidsgivers ansvar for ansatte på hjemmekontor.

Fikk du ikke deltatt? Opptak av møtet samt presentasjoner ligger i vedlegg.

 


Line Bøe Skreosen

Nettverksgrupper og medlemskontakt