post

Digitalt møte avholdt i NfN nettverket Workplace Management 22.09.21

Kategori

Aktuelt Workplace Management

Sist endret: 23. september 2021


Tema for møtet var Fokus på People, Places & Processes når If forlenger kontrakten på Vækerø Park
«Hvorfor falt valget på å bli i dagens lokaler, hvordan tilpasses lokalene de arbeidsformer If ønsker tilrettelegge for, og hvilke erfaringer fra covidsituasjonen har påvirket prosessen underveis.»
Foredragsholder var Trude Harneshaug, Head of Premises, Group Services, If

Temaer for gjennomgang NfN:
• Kort om If
• Bakgrunn
• Hensikt
• Vurderingsprosess
• Prosjektgjennomføring & pandemi
• Foreløpig resultat

Møtet ble avholdt onsdag 22. september kl. 13.00-13.55 i Microsoft Teams meeting.

Se presentasjonen og opptaket fra møtet i vedleggene.


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt