post

Digitalt møte avholdt i NfN nettverket workplace Management 12.01.22

Kategori

Aktuelt Workplace Management

Sist endret: 12. januar 2022


Temaet for møtet var: «Den nye arbeidshverdagen – kontoret får ny betydning»,  Foredragsholder Hege Resvoll Skaug, Workplace Excellence NO, Nordea.

Det var stor interesse for møtet og mange fra NfNs medlemsbedrifter deltok.

Programmet var utarbeidet med innspill fra medlemmer i nettverkets programkomite, Hanne Nesteby, Norges Bank og Dan-Frode Skjelberg, Workplace Management, ISS. Dan-Frode Skjelberg deltok også i QA delen av møtet.

På lik linje med mange selskaper er Nordea opptatt av spørsmål som «hvordan tilrettelegge for så gode tilbud at de ansatte velger å komme inn på kontoret». I møtet gav Hege Resvoll Skaug en presentasjon av deres tanker, og trakk inn gode erfaringer og betraktninger fra Norges Bank og ISS.

Møtet ble avholdt 12. januar 2022,  kl. 09.00-10.00, Microsoft Teams meeting.

Se presentasjonen inkludert en side med alle kommentarene/ideene fra møtechatten i Vedlegg.

Det ble gjort opptak av møtet og opptaket finner du under i Vedlegg.


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt