post

Digitalt møte avholdt i NfN nettverket Bespisning 10.03.21

Kategori

Aktuelt Bespisning

Sist endret: 15. mars 2021


Det andre møtet i den digitale møteserien «Fremtidens kantine» ble avholdt onsdag 10. mars.
Temaet var også denne gang populært, det var 98 deltakere fra NfNs medlemsbedrifter.

Foredragsholderne Interiørarkitekt Elisabeth Paus og Anders Stenbeck- Askheim, Partner, Interiørarkitekt MNIL, IARK AS og Markedsdirektør Raymond Wiig, Foodtech gruppen, delte sine synspunkter på:

Hva innebærer fremtidens kantine etter covid 19?

  • Hva må endres i måten vi serverer mat på?
  • Hva må endres i måten vi tenker på kantinelokalene?
  • Hvordan lager vi en best mulig kantine?

Logg inn for å se presentasjonene deres i vedlegg.

Debatt med de fire foredragsholderne:
Vi planlegger et debattmøte avslutningsvis i april/mai. Nærmere informasjon om debattmøtet kommer i april.

Programkomite: Sissel Sunde, Equinor ASA, Elin Vestre, Gjensidige, Stephan Härdi, DNB, Tove Zapffe, Departementenes Sikkerhets- og serviceorganisasjon, DSS, Lars Henrik Pihl, Sykehuset Østfold HF, Alain Clérambault, (NFN Styret) og Grete Methi, Norges Bank.


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt