post

Digitalt møte avholdt i NfN nettverket Bespisning 05.04.22. Tema #Skult Bærekraft

Kategori

Aktuelt Bespisning

Sist endret: 7. april 2022


Tema for møtet var #Skjult Bærekraft» ved Susann Faugli, X Meeting Point.

Balanse i bærekraftinformasjonen så det blir motiverende og ikke bare «mas». Bærekraft kan være forvirrende og slitsomt å forholde seg til, og det kan være vanskelig for utenforstående å henge med i svingene. Altfor ofte ser man at ledelsen setter mål som det er vanskelig å få de ansatte med på. På X Meeting Point har de tatt utfordringen og har skiftet fokus fra company sosial responsibility til personal social responsibility på en måte som er morsom, fengene og engasjerende. Susann Faugli fortalte  om hvordan de jobber, både med de grunnleggende store linjene, men også hvordan de engasjerer gjestene på huset i å ta del i bærekraft på en enkel måte. Hun gav konkrete eksempler på #skjultbærekraft, og eksempler på hvordan man kan skape blest om sesongvarene, bruke hele dyret og bruke av rester.
Store bedrifter har makt gjennom anbudsprosessene til å få igjennom bærekraftige løsninger. Mange lokale produsenter er for små, bør slå seg sammen i en nettverksløsning så de kan levere større kvantum.

Møtet ble avholdt 5. april – 11:00 – 12:00, Teams meeting.

Se presentasjonen og opptak av møtet i Vedlegg.


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt