post

Digitalt møte avholdt i nettverket Workplace management 26.11.20

Kategori

Aktuelt Workplace Management

Sist endret: 10. desember 2020


Tema: «Fremtidens arbeidsplass»

«Fremtidens arbeidsplass er stort sett en klisjé, men har fått nytt innhold med koronakrisen. De to gamle faktorene «digital kommunikasjon» og «hjemmekontor» har brått fått en renessanse fordi koronakrisen er grunnleggende fysisk i årsak, virkning og tiltak. Men hva er ville spekulasjoner og hva er det hold i? Foredraget gir en kritisk og fysisk analyse av konsekvenser for mobilitet, leiearealer, forretningsmodeller og altså – fremtidens arbeidsplass.

Foredragsholder: Oddvar Skjæveland, Mellomrom Arkitekturpsykologi AS

Nettmøtet i Pexip ble avholdt  26. november 2020, kl. 10.00-11.00.
ved/Hanne Nesteby og Petter Forsberg, Norges Bank.

Programkomite: Hanne Nesteby, Norges Bank, Torunn Alfsen, Nordea Bank, Gunnar Fagerbakke, Norsk Hydro og Henning Verløy, NfN.


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt