post

Coor signerer stakstiltak for klimatilpasning

Kategori

Aktuelt Leverandør

Sist endret: 20. april 2022


Sissel Hegvik

Coor signerer stakstiltak for klimatilpasning

Klimaendringene skjer raskt, og det kreves handling fremfor ord. Strakstiltak for klimatilpasning er et initiativ fra aktører i næringslivet som sikter på å hjelpe bedrifter med å ligge i forkant av myndighetskrav som vil komme i årene fremover. Coor er første aktør fra service-bransjen som slutter seg til de åtte strakstiltakene.

-Coor forvalter ca. 15 millioner kvadratmeter eiendom ute hos våre nordiske kunder, som helt sikkert vil kjenne på klimaendringer årene fremover. FNs bærekraftsmål nr. 17 peker ut “Samarbeid for å nå målene” som vesentlig, som blant annet innebærer at vi må utføre og støtte opp om risikorvurderinger og rapportering etter felles standarder for å bevege selskap, bransjer og samfunnet aktivt mot grønn omstilling. Derfor signerer vi næringslivets strakstiltak, sier Stian Carlsen, Strategi- og Utviklingsdirektør i Coor.

Kartlegg fysisk klimarisiko for bedriften

Vi kan alle se levende for oss bilder fra Oslos gater sommerstid, med store basseng i veidumper der kumlokk har gitt opp for styrtregnet. Langtidsvarselet sier at det skal det bli bare mer av – over hele landet. For å kunne fortsette å levere den beste servicen og de mest velfungerende arbeidsplassene også i fremtiden, må også Coor sitt tjenestespekter utvides til å håndtere klimarisiko.

Så hvilke endrede tjenestebehov ser vi? Det betyr for eksempel rådgivingstjenester for håndtering av overflatevann og flom på kundens lokasjoner, effektstyring av strømbruk lokalt og “grønnere” utnyttelse av asfalt-tungt næringsareal.

Risikoanalysen er også viktige for stabil styring og forutsigbarhet for Coor som selskap. Risikobildet formidles årlig (og ved behov) til Coors nasjonale styregrupper, investorer, eiere og andre interessenter, som del av Års- og Bærekraftrapporten. Vi rapporterer også progresjon for å nå årlige mål etter vår tredelte bunnlinje (virksomhet-, økonomisk og sosialt ansvar) til markedet hvert kvartal. Fremgangen innen bærekraft dokumenterer vi i samsvar med Global Reporting Initiative (GRI), Green House Gas Protocol (GHG) og andre relevante standarder. Års- og bærekraftrapporten for 2021 publiseres i april.

 

Del data og kunnskap

Vi får til mer i samarbeid med andre. Her er to eksempler fra Coor:

 

SAMARBEID MED KUNDER OG MATBRANSJEN

Sammen med Nofima, Foodback, HOFF, Orkla Foods Norge og Æra har Coor fått innvilget støtte på 12 millioner kroner fra Norges Forskningsråd til bærekraftsprosjektet Food (R)evolution, som skal pågå fram til 2024.

 

SAMARBEID MED UNDERLEVERANDØRER

Coor var trolig første aktør i Europa til å teste og implementere den energieffektive og “sosiale” renholdsroboten LionsBot. Produsenten i Singapore har vært lydhøre og raske til å omforme problemer Coor har meldt inn under pilot-testing, til oppdateringer av robotens programvare og nestegenerasjons modeller. Vi lærer av hverandre; produsent får verdifull data fra bruken av roboten ute hos kunde, som er med på utvikle og tilpasse roboten til bransjebehov.

 

KLIMATILPASNING I ALT VI GJØR

I Coor brukte vi 2021 på å gi bærekraftarbeidet en enda sterkere forankring internt. Arbeid og tiltak innen bærekraft blir nå vurdert av flere eksterne og uavhengige organ (CDP, GRI, TCFD, EcoVadis, Sustainalytics ESG risk), og vi er i gang med å gjøre servicebilflåten vår fossilfri.

 

I tråd med Science Based Targets Initiative (SBTi) skal vi:

  • Halvere Coors kategori 1 & 2-utslipp innen 2025
  • Bli fossilfri innen 2030, på vei til netto null
  • Redusere utslipp relatert til kantineleveransen med 30% innen 2025
  • Redusere den totale mmiljøbelastningen fra våre tjenester med over 90 % innen 2040 og netto null (net-zero) innen 2050

 

BAKGRUNNEN FOR STRAKSTILTAK FOR KLIMATILPASNING

Gjennom en ny analyse og metodikk har NVE beregnet at det vil koste 85 milliarder å sikre bygg i Norge mot flom og skred. Over 200.000 bygninger trenger sikring. KBN og Fremtind tok derfor initiativ til å utarbeide et notat om næringslivets rolle i klimatilpasningen av Norge. Etter en workshop med en rekke medlemsbedrifter i Skift utarbeidet de et notat med forslag til tiltak næringslivet straks bør iverksette. Dette ble overlevert til Erna Solberg som svar på en oppfordring fra statsministeren høsten 2019.

Partene som har utarbeidet strakstiltakene er blant annet toppledere og fagpersoner i Umoe, Multiconsult, NITO, GK Gruppen, KLP, NMBU, Elektroforeningen, Norconsult, NRK, Agder Energi, Asplan Viak, Universitetet i Bergen/Bjerknessenteret, Formuesforvaltning, DNV GL og Fo°tprint Consulting – i tillegg til ledelse og fagpersoner i Fremtind, KBN og Skift.

 

Lær mer på: https://www.strakstiltak.no/

 

Se hele pressemeldingen ved å klikke her: https://www.coor.no/presserom/pressemeldinger/2022/coor-signerer-strakstiltak-for-klimatilpasning/

 

 


Sissel Hegvik

Sissel Hegvik

Tilbudskoordinator