post

Coor signerer Grønnvaskingsplakaten

Kategori

Aktuelt

Sist endret: 19. februar 2021


Coor signerer Grønnvaskingsplakaten

Coor signerer vær varsom-plakat mot grønnvasking av markedsføring og tjenester i næringslivet.

Grønnvaskingsplakaten er en veileder bestående av 10 prinsipper for markedsføring og kommunikasjon, som skal gjøre det enklere å unngå påstander om miljøvennlige og bærekraftige løsninger eller produkt i markedføring som ikke er etterprøvbare eller dokumenterbare.

 

Hvorfor singerer Coor Grønnvaskingplakaten?

For Coor sin del er motivasjonen bak signeringen flere:

  • å bevisstgjøre hele organisasjonen om å tenke over hvor langt vi har kommet med bærekraftige løsninger i selskapet, og hvordan vi fremstiller det.
  • å bevisstgjøre egne spesialister, som salgspersonell, forretningsutviklere og kommunikatører om oppdraget om å holde budskap om bærekraftighet sober og etterprøvbar.
  • som en påminnelse om også å fortelle om det av bærekraft i tjenestene/egen verdiskaping som vi ikke er så gode på eller som vi finner vanskelig å løse.

 

-Vårt mål er å bli et virkelig bærekraftig selskap, og da er det viktig at det vi kommuniserer er reelt og etterprøvbart. Vi tror det i lengden vil gagne både Coor, kunden og samfunnet om vi tar tak i de virkelige utfordringene heller enn å søke raske løsninger, sier Henrik Fonahn, som er leder for bærekraft og HMS i Coor i Norge.

Initiativet til Grønnvaskingsplakaten ble tatt etter at flere næringslivsaktører, som alle jobbet profesjonelt med bærekraft, hadde sett seg lei av store bedrifter som markedsførte “grønne produkt” og kampanjedager uten særlig belegg for påstandene som inngikk i markedsføringen. Skift – Næringslivets klimaledere, WWF, Miljøstiftelsen ZERO og Framtiden i våre hender står bak rådene, hvor Forbrukertilsynet også har gitt sine innspill.

Coor er første representant innen Facility management som signerer erklæringen.

 

Mer informasjon

Gronnvasking.no

Disse har signert

Skift – Næringslivets klimaledere, WWF, Miljøstiftelsen ZERO og Framtiden i våre hender om bakgrunnen for initiativet til e24.no (03.07.20)

 

Kilde: Coor Service Management


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting