post

Coor får klimamål verifisert av SBTi

Kategori

Leverandør

Sist endret: 19. juni 2022


Sissel Hegvik

Coor får klimamål verifisert av SBTi

“Vi er stolte over at klimamålene våre er blitt godkjent som vitenskapelige og i tråd med Parisavtalen,” kommenterer AnnaCarin Grandin, CEO og president i Coor.

For å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C har Coor satt seg som mål å redusere direkteutslipp av klimagasser (scope 1) og indirekte utslipp fra energiforsyning (scope 2) med 75 % innen 2030. Hva gjelder indirekte utslipp knyttet til kjøp av andre varer og tjenester (scope 3) så har Coor satt seg som mål å sikre at 75% av denne typen utslipp kommer fra leverandører med mål godkjent av Science Based Targets initiative (SBTi). Dette målet skal nås innen 2026.

 

– Som en ledende leverandør av Facility Management-tjenester er det naturlig for oss å jobbe mot langsiktig bærekraftig vekst. At klimamålene våre er godkjent av SBTi bekrefter at vi i klimaarbeidet vårt fokuserer på de riktige tingene, forklarer AnnaCarin Grandin.

 

Coor har også vedtatt SBTis mål om netto null, noe som betyr at Coor i 2022 vil jobbe med å sette strategien for å nå netto null klimagassutslipp og finne året da målet skal nås. I henhold til standarden er dette senest 2050, men Coor tar sikte på å utarbeide en strategi som vil gjøre dette mulig tidligere.

«Coor styrker kontinuerlig sin bærekraftskultur, og vi ser på dette som en måte å fremtidssikre selskapet på», fortsetter AnnaCarin Grandin.

 

Beregninger i henhold til Green House Gas Protocol

Coor beregner sine klimagassutslipp i henhold til Green House Gas Protocol. Utslippene er delt inn i tre scopes (områder), som indikerer om utslippene er direkte eller indirekte.

 

Scope 1 inkluderer direkteutslipp fra Coors bilpark og maskinpark. Det langsiktige målet er å ha en helt fossilfri bilflåte.

 

Scope 2 omfatter indirekte utslipp fra lokaler der Coor har kontroll over overflødig energibruk. Det langsiktige målet er å bare bruke fornybare energikilder for elektrisitet, oppvarming og kjøling av lokalene.

 

Scope 3 omfatter indirekte utslipp fra innkjøpte varer og tjenester, samt kapitalvarer, ansattes pendling, avfallshåndtering og distribusjon. Utslipp fra innkjøpte varer og tjenester utgjør størstedelen av Coors klimapåvirkning. I tillegg til målet om at 75% av leverandørene har fått godkjent sine mål av SBTi, har Coor også satt seg som mål å redusere utslippene fra mat og drikke med 30% innen 2025 sammenlignet med «baseline» i 2018.

 

Per juni 2022 har 40 norske selskap minimum forpliktet seg til 1,5 graders-målet eller fått sine mål godkjent av SBTi.

 

Les mer om SBTi på nettsidene til Global Compact Norge: https://globalcompact.no/science-based-targets/


Sissel Hegvik

Sissel Hegvik

Tilbudskoordinator