post

Bokomtale: Fagboka i Eiendomsforvaltning / Facility Management

Kategori

Aktuelt

Sist endret: 21. januar 2021


Nora Johanne Klungseth

En etterlengtet bok ble utgitt i året som gikk. Det er en oppdatert og fyldig bok om eiendomsforvaltning. En «must have» for alle som jobber med eiendom, særlig de som jobber med drift og forvaltning av eiendom. Boken henvender seg til et bredt publikum, både til de som er ukjent med fagfeltet, og til de som kjenner det godt.

Boken for alle eiendomsforvaltere 

Forfattere: Tore Brandstveit Haugen, Olav Egil Sæbøe, Margrethe Foss – Fagbokforlaget 2020

 

Forfatterne har lagt stor vekt på at boken skal være egnet for lesere som har behov for en innføring i eiendomsforvaltning, noe som gjør den godt eget til utdanninger innen fagfeltet – både på bachelor og master nivå.

Eiendomsforvaltning er et fagfelt som har utviklet seg mye de senere årene. Internasjonalt omtales fagfeltet som facility management (FM), mens i Norge er det mer vanlig å bruke uttrykk som FDV, FDVU(SP), drift og vedlikehold eller eiendomsforvaltning, slik denne boken gjør.

God forvaltning og drift av bygg er essensielle aktiviteter i en verden der fokuset på bærekraft øker. Bygg og eiendom representere en stor industri som har mange utfordringer knyttet til seg. Det mest bærekraftige tiltaket en kan gjøre er å ta godt vare på de byggene vi alt har. For å kunne klare dette må man ha basisen på plass – og det er her denne boken kommer inn.

Boken gir deg innsikt i fagets utvikling gjennom 1980-tallet og frem til i dag, og bidrar med grunnleggende forståelse i fagets begreper og definisjoner, samt dypere innblikk i en rekke temaer. Blant annet vil du få overordnet innblikk og forståelse for hvordan god eiendomsforvaltning gir nytte og verdiskapning, hva bærekraftig forvaltning er og hvordan gå frem når du arbeider med strategiutvikling, kvalitetsstyring, økonomistyring, informasjonsledelse, inklusive planlegging av renhold, energi, drift og vedlikehold med mer.

Boken er skrevet av dyktige mennesker. Olav Egil Sæbøe, Norges FM-guru, har bidratt til å løfte fagfeltet til strategisk nivå og vært en sterk pådriver til den globale utviklingen av FM-standarder. Tore Haugen som var den første i Norge til å ta en PhD på tematikken og som har stått i bresjen for å bygge opp master- og PhD studiene ved NTNU innen Eiendomsutvikling og -forvaltning. Margrethe Foss som i mange år har vært både konsulent innen fagfeltet og faglærer ved det erfaringsbaserte masterprogrammet ved NTNU. I tillegg har Nora Johanne Klungseth og Carmel Lindkvist bidratt.

Omtalt av Nora Johanne Klungseth
Førsteamanuensis ved NTNU og Komiteleder for Standard Norge sin komite for FM (SN/K 226 Fasilitetsstyring)

Ønsker du å lese mer og/eller bestille bok: Eiendomsforvaltning (Facility Management) | Tore Brandstveit Haugen mfl. – Fagbokforlaget.no


Nora Johanne Klungseth

Nora Johanne Klungseth

Førsteamanuensis ved NTNU og Komiteleder for Standard Norges komite for FM