post

Programkomitemøte avholdt for nettverket Bespisning (Kantine)

Kategori

Bespisning

Sist endret: 5. oktober 2020


Møtet ble avholdt som nettmøte 24.09.2020. På agendaen stod planlegging av aktiviteter for nettverket.

I programkomiteen for nettverket, tidligere faggruppen Kantine, deltar:

Sissel Sunde, Equinor ASA, Elin Vestre, Gjensidige, Stephan Härdi, DNB, Bjarte Nygård og Tove Zapffe, Departementenes Sikkerhets- og serviceorganisasjon, DSS, Lars Henrik Pihl, Sykehuset Østfold HF, Alain Clérambault, (NFN Styret) og Grete Methi, Norges Bank.

 


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt