post

Møte 2/2017 i NfNs faggruppe for Kantine avholdt hos Statoil

Kategori

Bespisning

Sist endret: 23. oktober 2017


Temaer: Kantinen sett i et bærekraftig perspektiv. Digitalisering av kantine. Hvordan optimalisere nøkkeltallene for kantine?

Fagmøte 2/2017 ble avholdt  14. november 2017, kl. 10-15 hos Statoil Fornebu, Martin Linges vei 33, Oslo.
Vertskap: Sissel Sunde, Statoil ASA.
Programkomite: Anne Høgalmen, ConocoPhillips, Kari Mengshoel, Nordea Bank AB, Sissel Sunde, Statoil og Kirsten Faye Jordan, NfN.

 


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt