post

Møte 1/2019 i NfNs faggruppe for Kantine avholdt hos Norges Bank

Kategori

Bespisning

Sist endret: 19. april 2019


Temaer for foredragene var bærekraft, matkriminalitet, matsvinn og mat for fremtiden.

Møtet ble  avholdt 21. mai 2019 hos Norges Bank, Bankplassen 2 Oslo

 


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt