post

Møte 2/2018 i NfNs faggruppe for Kantine avholdt hos DSS

Kategori

Bespisning

Sist endret: 19. desember 2018


Tema: Matsvinn. Hvordan redusere matsvinn?

Møte 2/2018 ble avholdt  4. desember 2018, kl. 10-15, hos Departementenes sikkerhets- og Serviceorganisasjon DSS, Akersgata 59, Oslo.
Vertskap: Bjarte Nygård, DSS
Programkomite: Bjarte Nygård og June Johannesen, DSS, Anne Høgalmen, ConocoPhillips, Sissel Sunde, Equinor og Kirsten Faye Jordan, NfN.

 


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt