post

Møte 1/2017 i NfNs faggruppe for Kantine avholdt hos Nordea Bank

Kategori

Bespisning

Sist endret: 6. juni 2017


Temaer: Kantinen for fremtidens medarbeidere. Kjenner du “nudging”? Betalingsløsninger for kantine.

Møtet ble avholdt 30. mai 2017, kl. 10-15, hos Nordea Bank ASA, Essendropsgate 7. Majorstuen, Oslo
Vertskap: Kari Mengshoel

 


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt