post

Møte 2/2019 i NfNs faggruppe for Kantine avholdt hos Handelshøyskolen BI

Kategori

Bespisning

Sist endret: 20. november 2019


Tema: Miljø og bærekraft. Bærekraftige kantiner.

Møtet ble avholdt:
14. november 2019, kl 10-15 hos Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, Oslo
Vertskap: Annie Petersson, BI
Programkomite: Sissel Sunde, Equinor ASA, Stephan Härdi, DNB, Elin Vestre, Gjensidige Forsikring ASA, Lars Henrik Pihl, Sykehuset Østfold, June Johannesen, Departementenes Sikkerhets- og serviceorganisasjon DSS og Kirsten Faye Jordan, NfN.


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt