post

Opptak av digitalt nettverksmøte med MazeMap 26.09

Kategori

Aktuelt FM-systemer Nettverk og møter Proptech Sykehus Workplace Management

Sist endret: 26. september 2023


26. september arrangerte vi digitalt nettverksmøte med MazeMap.

CEO i MazeMap, Thomas Jelle, holdt en presentasjon rettet spesielt mot eiendomsansvarlige innenfor kontor, sykehus og andre offentlige og private aktører. Presentasjonen fokuserte på MazeMap sin løsning for å la brukerne enkelt finne frem, reservere ressurser, utstyr og til og med kollegaer, samt illustrere virkningen av å optimalisere arealutnyttelsen med komplett analyse og statistikkverktøy. Thomas kom med flere eksempler på hvordan løsningen brukes i praksis, og hvilke gevinster ulike typer kunder kan realisere ved å ta i bruk løsningen.

Fikk du ikke deltatt i møtet? Opptak av møtet ligger i vedlegg.


Line Bøe Skreosen

Nettverksgrupper og medlemskontakt