post

Oppstartsmøte i NfNs nye nettverk for Workplace Management avholdt hos Equinor

Kategori

Workplace Management

Sist endret: 14. november 2018


Arbeidsplassutvikling – hvordan skape mer produktive og fleksible arbeidsplasser og arealer?

Oppstartsmøtet ble avholdt onsdag 31. oktober hos Equinor på Fornebu med  60 deltakere!

Arbeidsplassutvikling  har blitt et sentralt tema hos alle som jobber med eiendom/FM; Møtene fremover vil derfor belyse samspillet mellom de fysiske omgivelsene, teknologi og organisasjon/kultur/ledelse, og i dette ligger alt fra digitalisering, endringsledelse og sikkerhetskrav til nye samspillsplattformer og «agile working».
På det første møtet fikk vi både innblikk i «The internet of things» – og hvordan dette kan påvirke arbeidsplassutviklingen, vi fikk høre en leders refleksjoner rundt endringsprosessen som arbeidsplassutvikling medfører, og vi fikk innsyn i hva Arbeidstilsynet vektlegger når de skal godkjenne nye arbeidsplasser. Vi fikk også høre Juriaan van Meel snakke om Workplaces Today, what`s new (and what`s not) – A round-up of major workplace trends. Blant annet.

Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt