post

Oppstartsmøte i NfNs nye nettverk for Workplace Management, 31. oktober 2018!

Kategori

Workplace Management

Sist endret: 6. september 2018


NfN medlemmer!
NfNs styre har nå etablert en ny faggruppe  på et mer strategisk nivå, og du inviteres til å bli med på oppstartsmøtet onsdag 31. oktober hos Equinor på Fornebu!
Arbeidsplassutvikling – hvordan skape mer produktive og fleksible arbeidsplasser og arealer – har blitt et sentralt tema hos alle som jobber med eiendom/FM; Møtene fremover vil derfor belyse samspillet mellom de fysiske omgivelsene, teknologi og organisasjon/kultur/ledelse, og i dette ligger alt fra digitalisering, endringsledelse og sikkerhetskrav til nye samspillsplattformer og «agile working».
På det første møtet vil vi både få innblikk i «The internet of things» – og hvordan dette kan påvirke arbeidsplassutviklingen, vi vil få høre en leders refleksjoner rundt endringsprosessen som arbeidsplassutvikling medfører, og vi vil få innsyn i hva Arbeidstilsynet vektlegger når de skal godkjenne nye arbeidsplasser. Vi vil også få høre Juriaan van Meel snakke om Workplaces Today, what`s new (and what`s not) – A round-up of major workplace trends. Blant annet.
Endelig program vil bli sendt ut etter sommeren. Informer gjerne andre i din organisasjon som kan ha interesse av møtet.
  • Håper å se deg 31. oktober, vel møtt!

Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt