post

NfN Fokusmøte og workshop Tema: Service Design – Servicesenter avholdt hos Nordea

Kategori

Workplace Management

Sist endret: 12. januar 2016


Møtet ble avholdt hos Nordea Bank torsdag 7. januar 2016.

-Informasjon om Nordeas nye hovedkontor. Ved Torunn Alfsen.

-Nytt internt Servicesenter (konsept) i Nordea Bank. Sånn var det, sånn ble det. Ved Trine Olsen og Kari Mengshoel.

-Hvordan bygge opp/utvikle et servicesenter samtidig med at linjeorganisasjonen må bygge ned? Ved Robert John Sandvik, Forsvarsbygg.

-Servicedesign – Kreativ workshop og gruppearbeid —
Oppgavene var følgende: Hvem er det som aldri bruker vår service og hva bruker de i stede, hvem er våre Non-users? Hvem bruker oss mest, hvem er våre Lead users?


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt