post

Nytt nettverk for Proptech i NfN – Har du lyst til å bidra?

Kategori

Aktuelt

Sist endret: 7. januar 2021


Trude L. Harneshaug

Nytt nettverk for Proptech i NfN - Har du lyst til å bidra?

Med alt som rører seg innen PropTech, har NfN besluttet å opprette en egen faglig nettverksgruppe med spesielt fokus på temaet.

Målet med nettverket er å gi medlemsbedrifter og deltakere god innsikt i hvilke tilbud som finnes – og hvilken nytte disse representerer. Fokus på praktisk erfaring er sentralt. Typiske fokusområder i tillegg til bruk og utnyttelse, vil være integrasjon mellom og med andre digitale systemer, vedlikehold av datagrunnlag og -baser, anvendelse av data til nøkkeltall mm.

Vi er på jakt etter gode kandidater med særskilt interesse for temaet som kan bidra inn i nettverket. Føler du at du ønsker å bidra i denne gruppen – er du velkommen til å ta kontakt med leder av gruppen: Trude Harneshaug, TLH@if.no, 930 80 696


Trude L. Harneshaug

Trude L. Harneshaug

Styrets nestleder