post

Møtet 2/2017 i NfNs faggruppe for DV og Energi avholdt hos Nordea

Kategori

Drift vedlikehold og energi

Sist endret: 21. september 2017


Møtet ble avholdt:

Tid: Torsdag 14. september 2017, kl. 10.00 – 15.00

Sted:  Nordea Bank AB (publ) filial i Norge, Essendrops gate 7, Oslo

 

Vertskap: Richard Karlsen, Key Account Manager, Nordea Workplace Management


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt