post

Møte 1/2019 i NfNs faggruppe for DV og Energi avholdt hos DNB

Kategori

Drift vedlikehold og energi

Sist endret: 7. april 2019


Temaer: Universell utforming, tilrettelegging i eksisterende bygg. Digital intelligens i rapportfilene hos OUS. ISO14000 Miljøaspektene. Grønne leiekontrakter. Enova - støtteordninger.

Møtet ble avholdt 27. mars 2019, kl. 10-15, hos DNB Bank ASA, Dronning Eufemias gate 30, Bjørvika, Oslo

Vertskap: Bengt Gunnar Dale, DNB Bank ASA

Programkomite: Lise Kristin Sunsby og Jan Fredrik Wright, Bane Nor Eiendom, Jørgen Frisak, OUS, Bengt Gunnar Dale, DNB, Alf Christian Jørgensen, AHUS, og Kirsten Faye Jordan, NfN.


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt