post

Møte 2/2018 i NfNs faggruppe for DV og Energi, avholdt hos Politiets fellestjenester

Kategori

Drift vedlikehold og energi

Sist endret: 6. september 2018


Møtet ble avholdt:

Tid: Torsdag 30. august 2018, kl. 10.00 – 15.00

Sted: Politidirektoratet, Fridtjof Nansens vei 14-16, Oslo

Vertskap: Politiets Fellestjenester v/Tore Skalstad, Regionsleder FM- Oslo

Programkomite: Tore Skalstad, Politiets Fellestjenester, Jørgen Frisak, OUS, Bengt Gunnar Dale, DNB, Per Aas, NRK,

Jan Fredrik Wright og Lise Kristin Sunsby, Bane NOR Eiendom.

Kirsten Faye Jordan, NfN,


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting