post

Møte 2/2018 i NfNs faggruppe for Renhold avholdt hos Gjensidige

Kategori

Renhold

Sist endret: 21. september 2018


Temaer: Kriminalitet i forhold til renholdsbransjen. Erfaringer med matter og utforming av inngangspartier. Den reviderte renholdsstandarden NS-Insta-800 1:2018.

Møtet ble avholdt:

Tid: Torsdag 13. september 2018, kl 10.00-15.30 (omvisning fra kl 15)

Sted: Gjensidige Forsikring ASA, Schweigaards gate 21, Oslo

Vertskap: May Brith Sårheim, Leder, Internservice

Programkomite: Liv Hiis Bergh, DSS, Lise Haugen Slorby, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Rita Borg, Politiets Fellestjenester, May Brith Sårheim, Gjensidige Forsikring ASA og Kirsten Faye Jordan, NfN.


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt