post

Digitalt morgenmøte avholdt i nettverket Renhold 28.10.20

Kategori

Renhold

Sist endret: 28. oktober 2020


Tema: Covid-19 renhold Smittevern - hygiene og renhold i et utbruddsperspektiv

Renhold er en grunnleggende viktig tjeneste for å sikre helse, trivsel og miljø. Gjennom Covid- 19 har bransjen fått en fortjent større oppmerksomhet men også endel utfordringer.
Smittevern og beredskapsplaner har fått ny betydning i renholdsbransjen, men også for arbeidsgivere. I helsesektoren har smittevern og beredskapsplaner vært en del av standarden, nå gjelder det for alle. Hvordan skal vi forholde oss til dette? Hva har vi lært?

Foredragsholder: Rigmor Bratlund, Avdeling for Smittevern, Vestre Viken HF.

Program:

09.00 – 09:05 Adgang til det digitale møterommet, Microsoft Teams

09:05 – 10.00 Foredrag. Stille spørsmål til foredragsholder.

Møteleder: Lise Haugen Slorby, Arbeids- og Velferdsdirektoratet

Programkomite: Liv Hiis Bergh, DSS, Lise Haugen Slorby, NAV, Kjersti Lohne Enersen, Vestre Viken HF, Anastasia Gavrilyuk, If, Kenneth Taule Murberg, Politiets fellestjenester og Kirsten Faye Jordan, NfN.


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt