post

Møte 2/2017 i NfNs faggruppe for Renhold avholdt hos NRK

Kategori

Renhold

Sist endret: 31. oktober 2017


Temaer: ”Påse plikten”. Kundens plikt til å påse at leverandør følger lovverket. Renhold uten kjemikalier.

Møtet i faggruppen ble avholdt:

Torsdag 26. oktober 2017, kl 10.00-15.00 hos NRK,  Marienlyst, Oslo
Vertskap: Ole Kjærsgaard, NRK
Møteleder: Liv Hiis Bergh, DSS

Programkomite: Kari Haugs-Andersen, DNB, Liv Hiis Bergh, DSS, og Lise Haugen Slorby, NAV/Arbeids- og velferdsdirektoratet.


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt