post

Digitalt møte avholdt i nettverket Bespisning 03.11.20

Kategori

Bespisning

Sist endret: 7. november 2020


Tema for foredraget var "Matløsninger i ny normal!"

Foredragsholder: Thomas Havnegjerde, Sodexo
SVP Operations Corporate ServicesCountry President Norway

Program:

10.00 – 10:05 Adgang til det digitale møterommet i Pexip

10.05 – 11.00Foredrag. Chat still spørsmål til foredragsholder med flere

Møteleder ved/Grete Methi, Norges Bank,

Programkomite: Sissel Sunde, Equinor ASA, Elin Vestre, Gjensidige, Stephan Härdi, DNB, Bjarte Nygård og Tove Zapffe, Departementenes Sikkerhets- og serviceorganisasjon, DSS, Lars Henrik Pihl, Sykehuset Østfold HF, Alain Clérambault, (NFN Styret) og Grete Methi, Norges Bank og Kirsten Faye Jordan, NfN.


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt