alt-text
alt-text

EY er et verdensledende selskap innen revisjon, regnskap, skatt, transaksjoner og forretningsrådgivning. Hos EY utvikler vi ledere og medarbeidere som bidrar til et bedre fungerende forretningsliv. Våre over 365 000 medarbeidere og 1 million alumner danner til sammen et sterkt nettverk. Hver og en av disse menneskene leder og inspirerer andre i løpet av deres tid hos EY og gir liv til vår hensikt i deres daglige arbeid. EYs visjon er basert på Building a Better Working World – som også er grunnlaget for vår kultur.

WORKPLACE

I Norden er vi en ledende aktør innen rådgivning knyttet til Future of Work og Workplace Development. Med erfaring fra disse områdene fra prosjekter i over 100 byer har EY en velprøvd holistisk prosess som hjelper bedrifter med å akselerere implementeringen og sikre resultatene i transformasjonsprosjekter. EY bidrar til å utvikle bransjen ved kontinuerlig å presentere de nyeste trendene og studiene.

Link til EYs nettsider: Future of Work | EY Norway Er du klar for fremtidens arbeidsplasser? | EY Norge

Foto: Gatis Rozenfelds


Vårt FM-ansvar