Filtere

Changing any of the form inputs will cause the list of events to refresh with the filtered results.

Møteserie om well-being – Del 1, møte nr. 1: BIOFILISK DESIGN

Teams

Høsten 2024 arrangerer vi møteserie om well-being. Møteserien har to deler: Del 1 handler om utforming av lokalene, og del 2 handler om det som skjer inne i lokalene. Hver del består av to digitale møter á 30 minutter. Møtene arrangeres månedlig i perioden august-november.