post

Vel gjennomført digital kick-off for NfN sykehus

Kategori

Aktuelt Sykehus

Sist endret: 21. februar 2024


16. februar ble det avholdt digital kick-off for NfN sykehus. Kick-offen markerte starten på et nytt år i nettverket og bidro med informasjon og motivasjon til nye og gamle deltakere. Over 80 deltakere fra ni norske helseforetak deltok i møtet, hvorav mange av deltakerne satt sammen i grupper.

Elin Skei (Sykehuset Telemark), nestleder for NfN Sykehus, ønsket deltakerne hjertelig velkommen til kick-offen, som hadde et informativt og faglig program med mange spennende innlegg:

 • Rune Resell (St.Olavs hospital) og Line Skreosen (Multiconsult) fortalte om den årlige nøkkeltallsinnsamlingen og sammenhengen mellom nøkkeltallsrapporten og faggruppearbeidet.
 • Wenche Olsen (Sykehuset Østfold), som er faggruppeleder for faggruppen Tekstiler, snakket om suksessfaktorer for godt arbeid i faggruppene. Hun la vekt på en god møteplan, et åpent og inkluderende miljø i gruppa, årlig studietur for inspirasjon og motivasjon og – ikke minst – masse godt humør!
 • Elin Skei fortalte om viktigheten av samarbeid mellom FM og de kliniske avdelingene for å få til god oppgavedeling. Hun presiserte at det er nå det skjer! FM kan ikke vente på at klinikkene ber om hjelp, men må selv  ta initiativ til å bidra der det er hensiktsmessig.
 • Rune Resell ga et konkret eksempel på prosjekt for oppgavedeling som St. Olavs driftsservice gjennomfører sammen med Ortopedisk klinikk. Dette går ut på at driftsservice hjelper klinikken ved å bidra med oppgaver som renhold av pasientrom, logistikk av tøy til sengepost, renhold og frakt av bårer og skylleromsarbeid.
 • Lena Kjørsvik (Sykehuset Telemark) ga flere eksempler på prosjekter for oppgavedeling innenfor kontorfaglige støttetjenester i Sykehuset Telemark. Disse prosjektene omhandler blant annet felles elektronisk henvisningsmottak og harmonisering av telefontider og ekspidisjoners åpningstider.
 • Glenn Fredriksen og Trond Smogeli (begge Sykehuset Østfold) fokuserte på hvordan FM kan påvirke konseptvalgene i byggefasen. De la vekt på at det er FM som kan sitt fag best, og at det er viktig at de involverer seg i utviklingen av driftskonsepter for nybygg. De fortalte også om et helt konkret eksempel på et konsept som de har jobbet med, for garderober og garderobeskap.
 • Elin Skei oppsummerte og avrundet dagen, som ble en flott markering av starten på et nytt år i nettverket.

For NfN sykehus er det to hovedaktiviteter som står sterkt gjennom året: Arbeidet i faggruppene og nøkkeltallsrapporten. Arbeidet med å samle inn og kvalitetssikre nøkkeltall for de ulike fagområdene pågår i vårsemesteret, hvorpå nøkkeltallsrapporten blir et viktig utgangspunkt for diskusjoner og benchlearning resten av året. NfN sykehus er delt inn i følgende faggrupper:

 • Tekstiler
 • Drift og vedlikehold
 • Kundesenter
 • Mat og drikke
 • Logistikk
 • Energi
 • Portørtjenester
 • Forvaltning og utvikling
 • Renhold
 • FM-ledelse
 • Controlling

Line Bøe Skreosen

Nettverksgrupper og medlemskontakt