post

Undersøkelse ifm. forskningsprosjektet Bridging the Gap

Kategori

Aktuelt

Sist endret: 10. februar 2024


NfN-medlemmet NTNU er, sammen med KLP Eiendom, Multiconsult, Pir 2 og NCC Building, partnere i FoU-prosjektet Bridging the Gap (2021-2025), som er finansiert av Norsk Forskningsråd. De bygger videre på resultater fra tidligere forskningsprosjekt OSCAR (2014-2018), som påpeker problemer med informasjonsstyring i livsløpet til byggverk.

I forbindelse med forskningsprosjektet er det utarbeidet en spørreundersøkelse med formål å kartlegge forholdet til bygningsdata og FDV-tjenester. Hvilken data blir brukt og ikke brukt? Og hvilken data er ønsket?

Dersom du er interessert i delta, kan du gå til undersøkelsen her: https://nettskjema.no/a/btg

Estimert tidsbruk er ca. 10-20 minutter. Fristen er 6. mars kl 23.59.


Line Bøe Skreosen

Nettverksgrupper og medlemskontakt