post

Styremøte 6/17

Kategori

Styremøter

Sist endret: 23. august 2017


Innkalling til Styremøte 6/17 – 23. august kl. 08:00 – 11:00 hos Norges Bank (husk identitetsbevis med bilde).

Sakliste:

170823UtkastSaklisteStyremøte6_17_V2 (1)
25.17  Referat fra styremøte 5/17

170608UtkastReferat Styremøte_5_17_Revidert_Endelig

26.17  Økonomirapport

170823Økonomirapport

27.17 Ny avtale, NfN Benchmarking/Benchlearning

170823NotatNfNSykehus

170823Notat sak 27.17 Forslag til beslutning

28.17  Møteaktvitetene

171018 NfN Nokkeltallmote 2017_Invitasjon2

171018 Gmail – Har du levert nøkkeltall

170823Møteplan2017Oppdatert

Status faggrupper:170823 NfN medlemsmøter_faggrupper 2017

29.17  Prosjektforslag – Metode for måling av energikonsum

Samarbeid om felles metodikk for energimåling benchmarking 18052017 Styremøtepresentasjon

30.17  Nøytralt kontaktforum

Ikke dokument

31.17  Digitaliseringsprosjektet

170823StatusSmarteBygg_NfN_RJ

170608 SmartDigitalBuilding (1)

32.17  Informasjon/kommunikasjon

Ikke dokument

33.17  Oppmerksomhet ved spesielle anledninger

170823Notat til Sak 33.17 med beslutningsforslag

34.17  Styrets Årsplan 2017

170823NfN Målprioriteringer 2017

35.17  Eventuelt

Think FM


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting