post

Styremøte 6/16

Kategori

Styremøter

Sist endret: 26. mai 2016


Innkalling til virtuelt styremøte torsdag 26. mai kl. 09:00 – 11:00 (ramme)

Oppringing: Se epost fra Lise 23.05 med oppringingsdata.


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting