post

Styremøte 6/15

Kategori

Styremøter

Sist endret: 12. august 2015


Styremøte 6/15 – 12. august kl. 11:00-16:00 (ramme) er hos Nordea.

Sakliste:

150812UtkastAgendaStyremøte 6_15
Sak 1

150619UtkastReferatStyremøte5_15
Sak 2

150812Økonomirapport pr. 0208
Sak 3
150812 faggrupper_møter pr aug2015

Sak 4

150902 Deltakeroversikt Nøkkeltallmøte_0810 Ark2

150902 NfN Nøkkeltallmøte 2015_Invitasjon
Sak 5

150812ForslagWebløsning
Sak 6151104 TEMAOppsummering status pr 20150805

Sak 7

Dokumentene vedlagt saklisten

Sak 8

Sak 9

150812AvtHaslestadRegnskap


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting