post

Styremøte 5/15

Kategori

Styremøter

Sist endret: 19. juni 2015


Innkalling og sakliste til Styremøte 5/15 – hos Sidsel, Technopolis, fredag 19. juni kl. 11:00 – 16:00.

150619UtkastAgendaStyremøte 5_15

 

Sak 1

150507ReferatStyremøte4_15_ (1) (2)

Sak 2

150619Økonomirapport

Sak 3

150619 faggrupper_møter pr juni2015

Sak 4

150902 Deltakeroversikt Nøkkeltallmøte_18jun

150902 NfN Nøkkeltallmøte 2015_Invitasjon (1)

150619NfN Sykehus rapport 2015 versjon 15 juni

Sak 5

150619-nfn-styremøte-nøkkeltallsweb-update

Sak 6

Dokumenter: Se Vedlegg 1 og Vedlegg 2 til 150619UtkastAgenda… ovenfor.

Sak 7


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting