post

Styremøte 4/18

Kategori

Styremøter

Sist endret: 19. september 2018


Innkalling – Styremøte 4/18  –  19. september kl. 13:30 hos Ingunn i Equinor, Fornebu

180919UtkastSaklisteStyremøte_4_18 (1)

Sakliste/dokumenter:

27.18 Fremtidig organisering

28.18 Referat fra 3/18

180604_UtkastReferat Styremøte_3_18_Endelig

29.18 Eksisterende faggrupper
180919 NfN medlemsmøter_faggrupper 2018

30.18 Ny faggruppe

Utkast med komiteens aksjoner: 181031 Faggruppe Workplace man_ Invitasjon_v7

31.18 Trendseminaret


32.18 Avtalen med Multiconsult

180704AvtaleNfN_Multiconsult
180704Vedlegg 3 Oppdragsbetingelser_Multiconsult_Norge_AS

33.18 Regnskapsrapport 30.06 og status 01.09

180703Regnskapsrapport (1)

180919Økonomistatus

34.18 Styrets Årsplan 2018

35.18 Eventuelt


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting