post

Styremøte 2/15

Kategori

Styremøter

Sist endret: 15. mars 2015


Innkalling og sakliste til Styremøte nr. 2/15 hos Kjersti på NRK

150309UtkastAgendaStyremøte 2_15 (1)

150309 ReferatStyremøte2_15 (2)

150309NfN strategi2015_2020
Sak 1

150121 Referat NfN StyremøteRev
Sak 2

150320Årsregnskap14

150320NFN Årsregnskap 2014 Revisjonsberetning

Sak 3

150320 faggrupper status pr mars 2015

Sak 4

150218NfN strategi2015_2020_V2

Sak 5

150309Budsjett15Uferdig

150309SLA NfN Nøkkeltall og Benchmarking 2015 MF (2)

15_16SLA_BM_BLVedlegg 2

150309 SLA_NfN_faggrupper_møter_medlemsadm

Sak 6

150320 NfN Temamøte_Årsmøte_Invitasjon
150320NfN Arsberetning2014_Uferdig

150320Innstilling av nytt styre i NfN2015
Sak 7

150309NfN styremøte_Web_nøkkeltall

Sak 8

150309NfN Prosjektmandat_Prosjekt SLA RAMMEVERK

Sak 9


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting