post

Styremøte 1/18

Kategori

Styremøter

Sist endret: 7. februar 2018


Styremøte 1/18 – hos Henning på Telenor, inngang bygg D – Onsdag 7. februar kl. 13:00-16:00 (ramme).

Sakliste og referat:

180207UtkastSaklisteStyremøte1_18 (1)

180207_UtkastReferat Styremøte_1_18 Endelig (1)

Andre dokumenter:

171218_UtkastReferat Styremøte_8_17_Endelig

Revisjonsforslag Statutter. Versjon 3

180207Revisjon NfNs Visjon og StrategiVersjon180206

180306NfN ÅrsberetningVersjon180207

180306 NfNs Årsberetning 2017

171231Årsregnskap 2017

180207 Møteplan2018 Oppdatert feb

Temadel NfN Temamøte og Årsmøte 2018

180306 Dagsorden og Sakliste_Årsmøte

180207Budsjett18_Basisark

180306Budsjett18_


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting