post

Styremøte 1/17

Kategori

Styremøter

Sist endret: 27. januar 2017


Styremøte 1/17 hos Henning på Fornebu fredag 27. januar kl. 09:00 – 11:30 (ramme)

170127UtkastAgendaStyremøte1_17 (1)
1. Referat fra styremøte 9/16

161130UtkastReferatStyremøte 9_16 (1)

2. Resultatrapport – Årsregnskap 2016

161231Resultatregnskap

3. Utkast, Årsberetning 2016

170316NfN Arsberetning2016_Versjon 170130

170316 NfN Temamøte_Årsmøte_Invitasjon

4. Budsjett 2017

170127Budsjett17_V1

2017-01-nfn-tdz-tjenestenivåavtale-v1-1

160315 SLA_NfN_faggrupper_møter_medlemsadm (2016_03_15 10_35_13 UTC)

150309SLA NfN Nøkkeltall og Benchmarking 2015 MF (2) (2) (2016_03_07 21_04_30 UTC)

160216SLA_NfN_Styresekretariat (2016_03_07 21_04_30 UTC)

170127Forslag til avtale NfN_Multiconsult (1)

Videreutvikling av webløsning for NFN

Betingelser for assistanse

1701270Budsjett17_V1_OES (1)

5. Møteplaner 2017

170127 NfN medlemsmøter_faggrupper 2017

6. Eventuelt


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting